POTŘEBUJETE

  • IDENTIFIKOVAT CHYBY V HOSPODAŘENÍ

  • NAJÍT MOŽNÉ ÚSPORY

  • NAVRHNOUT OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI

  • LÉPE MOTIVOVAT SVÉ PRACOVNÍKY

  • ZMĚNIT PŘISTUP K ŘÍZENÍ A KONTROLE SVÉ ČINNOSTI


NAŠE MISE

DEXTRUM advisers se zaměřuje na identifikaci slabých míst a neefektivní činnosti a na podporu vyšší výkonnosti. Klientům pocházejícím jak z komerční sféry, tak i z oblasti veřejné správy navrhuje a pomáhá implementovat strategické změny, controllingové systémy, optimalizované procesy a motivační schémata vedoucí k nižším nákladům a k vyšší výkonnosti.

Jako konsorcium ryze českých firem jsme experty v ekonomickém a organizačním poradenství, auditorských i právních službách a informačních technologiích. Ve všech těchto odvětvích se řadíme ke špičce domácího trhu a díky spolupráci s mezinárodní poradenskou společností A. T. Kearney jsme schopni nabízet i projekty globálního rozsahu.
Odbornost, efektivita, pružnost, rychlost, preciznost a transparentnost, to jsou hlavní znaky naší práce ve všech oblastech, kterými se DEXTRUM advisers zabývá. Potřebujete-li restrukturalizovat podnik, vytvořit strategický plán, provést forenzní audit, analyzovat hospodaření, optimalizovat dílčí procesy a činnosti, navrhnout účinný kontrolní systém, implementovat informační systém nebo specializované právní služby, DEXTRUM advisers zajistí kvalifikované odborníky s dlouhodobými zkušenostmi ve všech těchto oblastech a se schopnostmi kvalitní týmové spolupráce na komplexních projektech.


Více >>