DEXTRUM advisers poskytuje klientům komplexní služby v následujících oblastech komerční sféry i veřejné správy:

Ekonomické služby a poradenství

 • Administrace a projektová příprava čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
 • Akvizice, Vyhodnocování investiční projektů a záměrů
 • Analýzy hospodaření
 • Činnost Znaleckého ústavu v oboru ekonomika
 • Holdingové struktury a fúze
 • Optimalizační projekty a Restrukturalizace
 • Procesní analýzy a Personální audity
 • Projekt management
 • Správa majetkových účastí
 • Strategie a strategické plánování
 • Účetní a daňové poradenství
 • Vzdělávání

Auditorské a účetní služby

 • Due Diligence
 • Forenzní šetření
 • Implementace IFRS/IAS
 • Konsolidované účetní závěrky
 • Statutární audity
 • Účetní a daňové poradenství

Právní služby a poradenství

 • Cenné papíry a kapitálové trhy
 • Duševní vlastnictví
 • Insolvenční právo
 • Občanské právo
 • Obchodní právo (včetně fúzí, rozdělení společností, akvizic, právní Due Diligence apod.)
 • Převody nemovitostí
 • Rozhodčí řízení a mediace
 • Správní právo
 • Veřejné právo, Veřejné zakázky a veřejná podpora

Informační technologie

 • Analýzy v oblasti informačních technologií
 • Dodávky informačních systémů
 • Outsourcing IT služeb
 • Poradenství v oblasti informačních technologií