Základním cílem sdružení poradenských firem je uspokojení komplexní potřeby klientů, pocházejících jak z komerční sféry, tak i z oblasti veřejné správy, které směřují do oblastí:

  • Identifikace neefektivních i poškozujících transakcí a smluvních vztahů
  • Identifikace ztrátových činností a optimalizace produktového portfolia
  • Návrh a implementace controllingových systémů pro řízení aktivit a výběr obchodních partnerů
  • Zefektivnění provozního hospodaření při nákupu zboží a služeb a pracovního personálu
  • Návrh a implementace motivačních systémů, cílené zvyšování výnosů a snižování nákladů
  • Zvýšení produktivity práce
  • Komplexní restrukturalizace nepodnikatelských subjektů, obchodních společností a holdingových struktur
  • Návrh a implementace systému správy, řízení a kontroly podřízených organizací
  • Strategie a strategické plánování
  • Analýzy a poradenství v oblasti informačních technologií


Navázáním jediné spolupráce vám nabízíme komplexní řešení všech klíčových oblastí. Projektové řízení našich odborníků pro vás znamená efektivní sledování výsledků i vynaložených prostředků. A spokojenost zaručují příkladné reference. Nadto se u DEXTRUM advisers můžete spolehnout na diskrétnost, důvěryhodnost a stabilitu. Věříme totiž, že právě tyto vlastnosti jsou základem nejen dobrých vztahů, ale i správně fungujících procesů, vztahů, smluv a organizací.