Naši odborníci pracovali na řadě projektů privátní i veřejné sféry. Jejich škála a zaměření jsou velice pestré, sami se proto můžete přesvědčit ve vybraných referencích o našich kvalitách. Nechte se inspirovat, jak může tým DEXTRUM advisers pomoci i vám!

Statutární město Ostrava

 • Forenzní šetření a přezkoumání hospodaření účetních období let 2004 - 2007 v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky (Realizace 2008)
 • Koncepční studie strategie restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava a.s. (Realizace 2009)
 • Analýza struktury a efektivnosti obchodních společností statutárního města Ostravy – projekt zaměřený i na nastavení systému správy majetkových účastí SMO (Realizace 2009–2010)
 • Komplexní audit projektu eSMO - projekt zaměřený na audit aktuální stavu v oblasti elektronizace styku s občany s návrhem na další rozvoj a investiční rámec (Realizace 2007)
 • Informační koncepce a strategie města Ostravy na období 2008-2011 (Realizace 2007-2008)
 • Projekt pro správu identit –sjednocení identity uživatelů všech informačních systémů provozovaných Statutárním městem Ostrava a jejich vzájemná integrace (Realizace 2010)

Hlavní město Praha

 • Forenzní audit dosavadní realizace projektu Opencard (Realizace 2009)

Město Havířov

 • Projekt MĚSTO s cílem hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad (Realizace 2007)

Městský úřad Orlová

 • Projekt Identifikace potenciálu zlepšení a projekt Optimalizace organizační struktury (Realizace 2008)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Komplexní analýza nemovitého majetku ve správě DIAMO, státní podnik, pro účely posouzení potenciálu jeho efektivního využívání včetně alternativy případného prodeje (Realizace 2009)
 • Personální audit implementační struktury pro využívání strukturálních fondů EU v působnosti MPO (Realizace 2007)
 • Systémový audit s.p. DIAMO s cílem najít fi nanční a personální rezervy (Realizace 2008 – 2009)

Středočeský kraj

 • Celkový přehledový audit krajského úřadu zaměřený na identifi kaci stěžejních problémů ve vynakládání veřejných prostředků a příležitostí k zlepšení a zefektivnění jejich fungování (Realizace 2009)
 • Ekonomický a provozní audit krajských příspěvkových organizací Správy a údržby silnic (Realizace 2009 – 2010)

Jihočeský kraj

 • Právně ekonomický audit nemocnic Jihočeského kraje (Realizace 2009)

Českomoravský fotbalový svaz

 • Forenzní audit účetních období let 2006–2008 a období 1–6/2009 (Realizace 2009–2010)

Dopravní podnik Ostrava a.s.

 • Poradenská činnost při restrukturalizaci - oddělení výrobní aktivit do dceřiné společnosti a vytvoření holdingové struktury (Realizace 2010)

CCG a.s.

 • Rozbor hospodaření společnosti JOB AIR – CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o. (Realizace 2009)

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.

 • Rozbor hospodaření členů dealerské sítě automobilů značky Ford, úprava a nastavení systému dealerského reportingu, prověření reportovaných údajů a fi nanční stability členů dealerské sítě (Realizace 2004–2008)


Navázáním jediné spolupráce vám nabízíme komplexní řešení všech klíčových oblastí. Projektové řízení našich odborníků pro vás znamená efektivní sledování výsledků i vynaložených prostředků. A spokojenost zaručují příkladné reference. Nadto se u DEXTRUM advisers můžete spolehnout na diskrétnost, důvěryhodnost a stabilitu. Věříme totiž, že právě tyto vlastnosti jsou základem nejen dobrých vztahů, ale i správně fungujících procesů, vztahů, smluv a organizací.